Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

vastu
12:46

November 23 2017

vastu
22:05
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Sponsored post
soup-sponsored
04:52

April 26 2015

vastu
19:52
2843 6e73
Reposted frommountaindew mountaindew viamodalna modalna
vastu
19:51
1656 99ae 500
Reposted frommadzi28 madzi28 viamodalna modalna
vastu
19:48
6459 40a7
Reposted frombirke birke viamodalna modalna
vastu
19:36
9845 e0e0
Reposted fromfatique fatique viaszszsz szszsz
19:35
3113 b67a 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaszszsz szszsz
19:33
2105 3108 500
Reposted fromszszsz szszsz
19:31
1435 4675 500
Reposted fromyachumi yachumi viaszszsz szszsz
19:30
5971 0c02
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaszszsz szszsz
vastu
19:22
Nigdy, pod żadnym pozorem nie pokazuj nikomu swojej zupy.
— bo będziesz musiał założyć nową
vastu
19:18
1730 e3cf
Reposted fromDeMonstra DeMonstra viakrainakredek krainakredek

April 25 2015

vastu
23:08
0865 d336
Reposted fromlittlefool littlefool viakrainakredek krainakredek
vastu
23:08
vastu
23:05
vastu
23:03
vastu
23:02
9918 9cb7
Reposted fromaniczorka aniczorka viakrainakredek krainakredek
22:59
6861 2b26 500
Reposted fromsunlight sunlight viakrainakredek krainakredek
vastu
22:59
7849 54fa 500
Reposted fromLotte Lotte viakrainakredek krainakredek
vastu
22:54
7802 31b3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...